Op voorraad

Aantal
Totaal

24,00

Gebruik

1 tablet per dag.

Samenstelling per tablet

L-Taurine 1000 mg

Bevat geen allergenen

Indicaties

Glucosestofwisseling
Ontgifting
Anti-oxidant
Galzuren
Immuniteit

Verpakking

60 tabletten

 

Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

L-taurine 1000 is een voedingssupplement met een brede werking. Zo ondersteunt het de glucosestofwisseling bij diabetici. Diabetici hebben vaak een lagere taurine-spiegel. Extra L-taurine houdt de glucosespiegel lager en verbetert de gevoeligheid voor insuline. L-taurine is het meest voorkomende aminozuur in de witte bloedcellen en heeft een positieve invloed op het afweersysteem. Bij hart- en vaataandoeningen speelt L-taurine een belangrijke rol omdat de cholesterol verlaagt. L-taurine houdt de vaatwand proper en vermindert de kans op trombose. Het zorgt ook voor een betere ontgifting en beschermt lever en gal.

L-taurine beïnvloedt het cortisolniveau en heeft een verlagende invloed op stress. Als motor van de belangrijke neurotransmitter GABA heeft het mee een remmende invloed op angst en zorgt het voor rust. L-taurine heeft bovendien een hoge biologische beschikbaarheid en wordt optimaal opgenomen door het lichaam. L-taurine 1000 is een multifunctioneel supplement dat op een natuurlijke manier de gezondheid ondersteunt.

L-taurine is een zwavelhoudende aminozuurachtige stof en vervult een groot aantal functies in het handhaven van de gezondheid. Het is een stofwisselingsproduct van de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en methionine. Hoewel het vaak bij de categorie aminozuren wordt gerekend, is het eigenlijk geen echt aminozuur omdat het op de plaats van de carboxylgroep een sulfonzuurgroep bevat en daardoor niet ingebouwd kan worden in eiwitstructuren.

L-taurine werd lange tijd beschouwd als niet-essentieel omdat het in de lever kan worden aangemaakt uit de aminozuren methionine en cysteïne via drie mogelijke syntheseroutes die allen vitamine B6 nodig hebben. De laatste jaren is echter gebleken dat het voor de mens in bepaalde omstandigheden als essentieel kan worden beschouwd.

In het lichaam worden de hoogste concentraties taurine aangetroffen in immuuncellen (neutrofiele granulocyten) en in de retina. De grootste lichaamsvoorraden bevinden zich in de skeletspieren en hartspier.

L-taurine is een voedingsstof die niet vaak wordt ingezet bij diabetes mellitus. Onterecht, suggereert onderzoek van de laatste jaren. Het gaat voornamelijk om dierstudies, maar de resultaten zijn veelbelovend en suggereren dat taurine een belangrijke rol kan spelen bij de preventie en behandeling van diabetes type 1 en 2. Daarnaast helpt taurine waarschijnlijk diabetescomplicaties tegengaan zoals retinopathie, cataract, cardiomyopathie, nefropathie en neuropathie.

Bij diabetes type 2 is (net als bij diabetes type 1) de taurinestatus significant verlaagd. Taurine-suppletie, blijkt uit perse dierstudies, heeft een gunstige invloed op metabole verstoringen die worden gezien bij insulineresistentie en diabetes type 2.

Taurinesuppletie is een veilige en effectieve manier om een te hoge cholesterol- en/of triglyceridenspiegel (serum, lever) te verlagen of te voorkomen evenals het daarmee samenhangende risico van atherosclerose.

Er is veel wetenschappelijk bewijs uit experimentele (dier)studies en (een beperkt aantal) humane studies dat taurine een bloedlipidenverlagende en anti-atherogene werking heeft en de vorming van galstenen tegengaat. Een belangrijk mechanisme is dat taurine de activiteit van het snelheidsbeperkende enzym cholesterol 7-alfahydroxylase in de lever verhoogt, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van cholesterol in galzuren. Daarnaast bevordert taurine de galzuurconjugatie waardoor meer galzuren met de ontlasting worden uitgescheiden en de kans op galstenen daalt. Taurine onderdrukt de secretie van triglyceriden door de lever en verhoogt de expressie van LDL-receptoren in de lever, waardoor meer LDL-cholesterol uit de circulatie wordt weggevangen. Taurine verbetert de zogenaamde AI (atherogene index: de ratio tussen totaalcholesterol (minus HDL) en HDL) door verlaging van de totaalcholesterolspiegel en verhoging van de HDL-spiegel.

L-taurine beschermt tegen de twee belangrijkste oorzaken van cellulaire toxiciteit: oxidatieve stress en ophoping van calciumionen. Deze celbeschermende werking uit zich ook op langere termijn. Bij dieren die op jonge leeftijd L-taurinedeficiënt waren geweest, trad op latere leeftijd groeivertraging, orgaanschade en abnormaal functioneren van het cardiovasculaire- en renale systeem (nieren) op. Of dit ook voor mensen geldt, wordt nog onderzocht.

L-taurine is in hoge concentraties te vinden in rode algen, maar is verder vrijwel alleen in dierlijke producten aanwezig. In veel dieren is het een van de meest voorkomende organische bestanddelen met een laag moleculair gewicht. Een menselijk lichaam van 70 kg bevat ongeveer 70 gram taurine.

Voedingsbronnen van taurine zijn vlees en zeevoedsel, vooral schelpdieren (mosselen, kokkels en oesters). Diegenen die dit voedsel niet regelmatig eten (vegetariërs) lopen het risico op L-taurinetekort wanneer zij uit de voeding niet voldoende methionine en cysteïne weten te halen. Melkproducten bevatten slechts weinig L-taurine. Eieren vrijwel geen.

Het is mogelijk dat L-taurine de secretie van maagzuur bevordert. Daarom is voorzichtigheid geboden bij mensen met maagzweren. Verder zijn in de aanbevolen doseringen geen contra-indicaties bekend.

L-taurine wordt niet in verband gebracht met enig toxisch effect. In onderzoek bij patiënten waarbij tot 6 gram L-taurine per dag werd gegeven, zijn geen noemenswaardige bijwerkingen gevonden. Ook is geen enkel teratogeen effect gevonden. Bij sommige epilepsiepatiënten kan L-taurine (1,5 gram per dag) misselijkheid, hoofdpijn, sufheid en coördinatiestoornissen veroorzaken.

Mono-natriumglutamaat, oftewel Ve-tsin, een veelgebruikte smaakmaker, verlaagt de L-taurinespiegels. Hoge doseringen vitamine B5 verminderen de werking van L-taurine. Zink daarentegen versterkt de werking van L-taurine. Ook andere interacties met reguliere- of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.

Voor indicaties met betrekking tot de hartfunctie zijn doses nodig van meerdere grammen per dag. Voor andere indicaties, bijvoorbeeld op het gebied van de hersenfunctie, volstaat een kleinere dosis.

De inname van L-taurine via de voeding ligt tussen de 0 en 400 mg per dag, en is sterk afhankelijk van de individuele voedingsgewoonten. Zoals eerder gemeld nemen veganisten geen L-taurine met de voeding op, dit in tegenstelling tot mensen die frequent vis en zeevruchtenrijke voeding eten.

Het aminozuur cysteïne en vitamine B6 zijn de meest cruciale cofactoren bij de synthese van L-taurine. Suppletie met NAC en/of vitamine B6 is daarom een goede manier om de endogene biosynthese van L-taurine te ondersteunen. Om in de andere cofactoren te voorzien, wordt een basissuppletie van een goede multi en vitamine C aangeraden.