Vermoeidheid is een natuurlijk alarmsignaal dat erop wijst dat men het even kalmer aan moet doen. Doorgaans zijn buitengewone of langdurige inspanningen daarvan de oorzaak. Met de nodige rust en slaap is het verschijnsel in de meeste gevallen snel verdwenen. Niettemin is vermoeidheid toch niet altijd even onschuldig.

Er bestaan verschillende soorten vermoeidheid:

  • Ochtend- vermoeidheid
    Personen die zich bij het opstaan futloos voelen, hebben vaak te kampen met psychische vermoeidheid (in de brede zin van het woord). Zij zijn ‘het’ moe of hebben een gebrek aan motivatie. Deze personen, bij wie de moedeloosheid de hele dag latent aanwezig is, voelen zich ’s avonds herleven en gaan vaak laat slapen.
  • Avond-vermoeidheid
    Deze vermoeidheid wijst eerder op een lichamelijk probleem, bijvoorbeeld veroorzaakt door het slecht functioneren van een orgaan. In dit geval staat men ’s morgens relatief fit op, maar raakt men in de loop van de dag steeds meer vermoeid tot men enkel nog verlangt weer naar bed te kunnen gaan.

Bij mensen die maandenlang vermoeid zijn, lijdt een op de tien aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Deze aandoening heeft een grote weerslag op het professionele en sociale leven.

VOLGENDE PRODUCTEN VAN PHARMANUTRICS ZIJN AANGEWEZEN BIJ VERMOEIDHEID: