Door het snelle ritme van de samentrekkingen van de voorkamers bij voorkamerfibrillatie kunnen deze samentrekkingen ondoeltreffend zijn. Het bloed wordt minder goed vooruit gestuwd naar de kamers waardoor deze niet meer optimaal gevuld worden.

Een ondoeltreffend hartritme kan andere vooraf bestaande hartziekten verergeren. Dat is het geval met coronaire ziekte (angor) en met hartfalen. Voorkamerfibrillatie kan dus een verslechtering van de hartfunctie meebrengen. Tekens hiervan zijn pijn op de borst, kortademigheid eerst bij inspanning later ook bij rust, en vermoeidheid.

VERSCHILLENDE VOEDINGSSUPPLEMENTEN VAN PHARMANUTRICS KUNNEN HIER ONDERSTEUNING GEVEN: