Angst is in vele gevallen een normale reactie. Angst heeft vaak ook een nut. Angst kan mensen helpen om beter te reageren in bepaalde situaties. Als iemand bijvoorbeeld angst heeft om te falen, dan kan die angst ervoor zorgen dat hij extra zijn best doet. Angst voor een examen kan ervoor zorgen dat iemand harder studeert. Angst voor een sollicitatie kan ertoe leiden dat iemand zich goed voorbereidt,… Angst bereidt iemand dus voor op een moeilijke of bedreigende situatie. Soms kan angst ook verlammen. Dat betekent dat mensen niet meer weten hoe ze hun angstgevoelens kunnen beheersen. Angst beheerst dan hun leven omdat het een effect heeft op hun gedrag, hun denken en hun fysieke gewaarwordingen. In dat geval is er sprake van een angststoornis.